2015. november 6., péntek

Egressy Zoltán: Százezer Eperfa - Chászár Alice írása
Érdekes regény a Százezer eperfa. Nem sorolom az eddigi legélvezetesebb olvasmányaim közé, nem nagyon olvastatta magát.  Bele kellett lendülni, meg kellett fejteni szerkezetét, mondanivalóját, hozzá kellett szokni a szerteágazó, szélesen hömpölygő szöveghez. A regényben a négy-öt, majd talán nyolcra bővülő szereplőkör kesze-kusza történetét átszövi egy Kárpát-medencét érintő természeti katasztrófa és egy politikai pamflet, mindez megtűzdelve hosszú fejtegetésekkel, természettudományi (meteorológiai) ismeretközléssel, szerelmi háromszögekkel. Ez elég bonyolulttá teszi az amúgy is bő lére eresztett regényt és próbára teszi olvasóit.  Van, aki szerelmi regénynek titulálta, így változatos cselekményvezetésnek lehetett tanúja, van, aki emberi, társadalmi mondanivalóit érzékelte legjobban, van, aki a tudományos ismeretközlést értékelte és van, aki majdnem elveszett benne. A felcsillanó humort, iróniát azonban mindenki élvezte. Figurái mindnyájan egy-egy pszichológiai tanulmányt érdemelnének, szinte szürreális jelenségek: Aszfalt Harlequin, a tanár, Latin Orsolya, a festőnő, Waldbrand Rezső azaz Frodó, a zsákos ember, aki megszállottan faleveleket gyűjt, és még sorolhatnám…  Legfőbb jellemzőjük a sodródás, bizonytalanság  önmagukban és  életcéljukban. A természeti katasztrófa, a Kárpát-medencei teljes, totális szélcsend épp olyan abszurd, mint maguk a szereplők. Elvileg lehetetlen, csak fikció az ilyen mozdulatlan levegő, melyben az emberek saját környezetszennyezésük áldozataivá válnak, menekülnek és fuldokolnak. Szimbolikus jelentést is hordoz a szituáció.
Eléggé abszurd a társadalom, a kormány, a média viselkedése is a szokatlan és váratlanul érkezett  természeti  jelenség idején, de a regény ezen vonulata van mégis legközelebb a mindennapi valósághoz. Ráismerünk helyzetekre, semmitmondó beszédekre, frázispuffogtatásokra és a harcias fellépésre.  Ugyan, most ki ellen harcoljunk? Kit okoljunk a totális szélcsendért?  Mi a lehetséges megoldás? A nagy semmi. Mégis megoldódik a helyzet. Meglibben az első falevél és mindenki egymásra talál a nagy eperfa alatt. Happy end.  Karácsony.
A szerteágazó, összetett, több rétegű históriát kimerevített szerkezet fogja össze.  Advent négy hetének időtartamában zajlik le minden. Négy nagy fejezet, mindegyikben nyolc alfejezet, azonos hosszúságban. Ez a szigorú szerkezeti keret ellenpontja a szertelen történetnek.
A Százezer eperfa felidézi Saramago Kőtutaját. Ezen kívül számos vendégszöveg található benne, olvasóink többet örömmel fedeztek fel közülük.
A Portugál, a Sóska és sültkrumpli és a Vesztett éden szerzője, Egressy Zoltán regényírásban is kipróbálta magát. Mint drámaíró nekem  jobban tetszett .

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése